top of page

Studio Figur werkt volgens het bestuur en directie-model van de Governance Code Cultuur. Het bestuur vvergadert jaarlijks vier keer volgens een beleidscyclus. Tussentijds vindt er (in)formeel overleg plaats indien gewenst/noodzakelijk. De bestuurssamenstelling is:

 

Voorzitter Caspar Nieuwenhuis

Secretaris Eliane Attinger

Penningmeester Margriet Colenbrander

 

Het bestuur wordt op termijn uitgebreid tot vijf leden. Er is een rooster van aftreden en een bestuursreglement. De artistiek leiders Noufri Bachdim en Pluck Venema en zakelijk leider Hans Lebouille zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van beleid en de verantwoording daarvan aan bestuur en subsidiegevers. De aanbevelingen van cultural governance voor de samenstelling en transparante besluitvorming van een stichtingsbestuur worden gevolgd.

 

Studio Figur werkt met freelancers. Tarieven zijn afgeleid van de inschaling CAO Toneel en Dans, omgerekend naar zzp-tarief. Hierbij worden over het algemeen de begintredes van de CAO-schalen aangehouden, omdat het een jonge organisatie is die louter projectgefinancierd werkt en nauwelijks weerstandsvermogen heeft. Dit is momenteel de meest haalbare toepassing van de Fair Practice Code. De ambitie is om in de komende jaren de implementatie van de Code mee te laten groeien met de organisatie, zodat deze bij aanvang van het nieuwe kunstenplan completer wordt toegepast.

RSIN: 859056041

bottom of page